Hvad lærer man på uddannelsen til kostvejleder?

Det hurtige svar er ”mere, end du aner,” for som uddannet kostvejleder ligger du inde med en viden om kost, som overstiger størstedelens. For at give dig et mere specifikt overblik over, hvad du lærer, hvis du uddanner dig som kostvejleder gennem Blivpt.dk, beskrives dele af undervisningen her. Undervisningen er delt op i to forløb: Teori og praksis. Under teoriforløbet lærer du om kost og kroppen, og hvordan de to hænger sammen. Teoriforløbet starter fra bunden af og byder blandt andet på undervisning omhandlende:

  • Celler: Struktur og funktion
  • Fordøjelse og absorption
  • Energisystemer og -balance
  • Indtag versus forbrug
  • Makro- og mikronæringsstoffer

Det næste forløb, som omhandler praksis, giver dig redskaber til at kunne formidle din viden og forklare den på et sprog, som alle forstår. På den måde bevæger du dig fra teori til praksis, og din viden vil ikke længere kun være inde i dit hoved, efterhånden som uddannelsen gør dig i stand til at bruge den til at vejlede andre. Praksisforløbet er delt op i to underkategorier: Coaching og nutidens trends. Cocahingdelen handler blandt andet om:

  • Indsamling af information
  • Implementering af kostplaner
  • Tips til at give forståelige råd og lave realistiske kostplaner
  • Opsætning af delmål og muligheden for justering undervejs

Nutidens trends koncentrerer sig om tidens populære og virksomme kure samt deres fordele og ulemper.

Du er, hvad du spiser

Ovenstående ved du alt om, når du er færdiguddannet kostvejleder. Vores kostvejlederuddannelse udstyrer dig med en omfattende og grundig viden om kostens egenskaber, og hvordan det, vi spiser, har afgørende betydning for kroppens velvære, vores helbred og hvem, vi er til daglig. Hos Blivpt.dk klæder vi dig på til at kunne dele denne viden med andre gennem professionel vejledning, som du i fremtiden ofte vil afslutte med implementeringen af individuelle og skræddersyede kostplaner til dine klienter.

admin