For at få kød, skal der være dyr

Hvert år spiser vi danskere meget kød. Men for at vi kan spise kød, skal der være nogle dyr at slagte. Og for, at der er nogle dyr, der kan slagtes, skal der fødes nye dyr. For hvis ikke, der bliver født nye dyr, så er der ikke mere kød tilbage at spise, når det sidste dyr dør.

Når et dyr skal gøres drægtig, kan det gøres på forskellige måder. Det kan enten gøres naturligt, hvor et handyr parrer et hundyr, eller man kan vælge at få sine dyr insemineret. Oftest vælger mange landmænd at inseminere sine dyr, og det er der en helt særlig grund til.

Inseminering af dyr

Når man inseminerer dyr, kan man vælge, hvilke kvaliteter og egenskaber, man ønsker, de dyr, man avler, skal have. Med inseminering har landmanden altså en vis kontrol over udfaldet i modsætning til, hvis et dyr blev drægtig ad naturens veje.

Har man køer på sit landbrug, kan man få tyresæd fra tyrestationer til inseminering af kvier. Ligeledes, hvis man har grise på sit landbrug, kan man få leveret ornesæd fra en ornestation. Hos både tyrestationer og ornestationer har man mulighed for at vælge forskellige typer sædracer, alt efter hvilke kvaliteter og egenskaber de nye dyr skal have. Til køer kan man vælge sæd, der har egenskaber såsom god mælkeproduktion, hvor man til svin kan man vælge sæd alt efter, om man skal have nye slagtesvin eller vil lave krydsningssøer.

Ved at gøre brug af inseminering, vil man altid have kontrol over de dyr, der kommer til at være på ens landbrug, og derfor er man sikker på, at man kun får dyr, der kan opfylde de behov, man har, på sit landbrug.

admin