Præcis flowmåling af dine rør

Danmark er et dygtigt industriland, og det er vi blandt andet på grund af vores store fokus på ordentligt udstyr. Hele vores undergrund er stoppet med rør, der leverer vand til vores vandhaner og toiletter, og som fragter spildevand fra huse og virksomheder til renselæg og tilbage ud i naturen igen, så det kan blive en del af et bæredygtigt økosystem. Alle disse rør og systemer kræver præcist udstyr, der kan måle tryk og flow, så de ikke går i stykker, overbelastes eller bliver tilstoppede. Dette kan måles med en flowmåler, der ved hjælp af sensorer og kan give et helt præcist og troværdigt overblik over, hvordan vandet strømmer i rørene via et stort display, der er let af aflæse. Nogle flowmålere kan også bruges som dokumentation for fakturering, og kan måle forskellige typer flow.

Forskellige målere til forskellige typer vand

Der er forskel på flowmålere, alt afhængig af, hvad de skal måle. Der er særlige flowmålere til spildevand, der skal lede vandet fra husholdninger og virksomheder til renseanlæg, og videre fra renseanlæg og ud i naturen igen. Spildevand fra husholdninger kan indeholde faste genstande og kemikalier, inden det er blevet renset, som måleren tager højde for. Nogle målere er gode til vand med ætsende væsker eller vand med meget høje temperaturer; dette kendetegnes typisk som industri, da nogle industrier bruger skrappe midler i deres produktioner. Der findes også flowmålere decideret udviklet til at måle drikkevand, der skal ledes fra boringer til vandværk, og fra vandværket til private hjem, virksomheder m.m. Her kan måleren vise, om et rør lækker, om trykket er for højt og lignende, og det er vigtigt for, at vi altid har adgang til drikkevand i vores vandhaner, brusebade, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og andre vigtige ting i husholdningen, som vi bruger til hverdag.

admin